top of page

O czym jest joga?

Na moich zajęciach czerpiemy z jogi w różnych jej wymiarach. Praktykujemy jogę dynamiczną, ale równie często jej łagodniejszą formę, również tę skierowaną na konkretne potrzeby naszego kręgosłupa. Pamiętajmy, że człowiek XXI w. to człowiek przede wszystkim siedzący; człowiek rozproszony i jednocześnie skupiony na tysiącu sprawach. Efektem naszej współczesności jest zupełny brak koncentracji, permanentny stres wywołujący napięcie mięśni, różnego typu schorzenia kręgosłupa czy obniżenie nastroju.

 

Dlatego fundamentem każdej prowadzonej przeze mnie praktyki jest zdrowie, oparte o oddech oraz poprawnie wykonaną asanę lub sekwencję asan. Joga nie jest o idealnej, pięknej pozycji. Joga jest o przywracaniu oddechu, o rozciąganiu - a bardziej jeszcze o rozluźnianiu - które w efekcie dają koncentrację, odprężenie, przytomność umysłu
i spokój. Joga jest też o radości, o łagodności, i o ciągłym uczeniu się siebie poprzez uważną praktykę.

fota joga druga.jpg
bottom of page